• Sledovanie osôb pomocou GPS lokalizácie
    Detektívna služba na mieru

Prečo treba použiť GPS?

Kvalitné sledovanie osoby sa realizuje s veľkým počtom nasadených ľudí.

Pri nasadení jediného detektíva riskujete stratu sledovanej osoby alebo prezradenie sledovania.

Preto je nevyhnutné nasadiť GPS, aby sa detektív mohol držať vo väčšej vzdialenosti a osoba sa mu nestratila.

Aké prípady sa takto riešia?

Najčastejšie sa GPS lokátor používa pri sledovaní osôb, ktoré sa pohybujú autom.

Dokazovanie nevery

Sledovanie neverného manžela alebo manželky patrí medzi najčastejšie využívané detektívne služby. 

Kontrola zamestnancov

Krádeže vo firme, zanedbávanie pracovných povinností, spolupráca s konkurenciou, preberanie klientov. 

Kontrola detí

Podozrenie na záškoláctvo, trávenie času v zlej spoločnosti, vyhľadávanie alkoholu, chorobné hráčstvo a iné.

Aká je cena?

Použitie GPS lokalizácie uľahčuje prácu súkromného detektíva, preto je vhodné ponúknuť klientom výhodnejšiu cenu.

Neplatíme zbytočné kancelárske priestory ani ľudí, ktorí sa na výkone detektívnej služby nepodieľajú.

Preto môžeme ponúkať najvýhodnejšiu cenu na trhu.

Cena práce detektíva

90€/deň

Cena za vozidlo

0,40€/km

Prečo si vybrať práve nás?

Nie sme klasická SBS-ka, ktorá detektívne služby vykonáva s bežnými zamestnancami.

Naša firma žije detektívnou činnosťou - máme špeciálne upravené vozidlá, vyrábame špionážnu techniku a používame iba skúsených detektívov s dlhoročnými skúsenosťami.​​​​​​​

Nezáväzný dopyt*pri sledovaní osoby potrebujeme poznať spôsob dopravy, denný režim a navštevované miesta, pri preverovaní osoby dostupné informácie o osobe a aké informácie si želáte zistiť. V každom prípade potrebujeme poznať aj dôvod na sledovanie / preverovanie osoby, aby sme mali istotu, že napomáhame dobrej veci.