• Cena súkromného detektíva
    Vysoká cena nie je zárukou vysokej kvality

Máte predstavu koľko stojí súkromný detektív a aká je férová cena za detektívne služby?

V poslednej dobe sa objavilo mnoho článkov o tom, aká je priemerná cena detektívnych služieb na Slovensku a prečo by ste mali byť opatrní pri výbere detektívnej kancelárie.

S obľubou siahajú po varovaniach typu – pozor na podozrivo nízke ceny, nízku kvalitu služieb, únik informácií alebo vyzývajú k tomu, aby ste sa obrátili iba na profesionálov.

Väčšinou sa jedná o plytké články, plné kľúčových slov, ktoré majú za úlohu dehonestovať výhodnejšie ponuky od konkurenčných firiem a vytvoriť dojem, že iba vysoká cena môže prinášať želané výsledky.


Naša firma si dlhodobo zakladá na výhodných cenách a spokojnosti klientov, s ktorou úzko súvisí rozdelenie ceny na nízku hodinovú sadzbu a odmenu za úspešné vyriešenie prípadu.

Väčšina detektívnych kancelárií si nemôže dovoliť aplikovať tento model a preto sa stávame tŕňom v oku pre niektoré subjekty, ktorým naše pôsobenie spôsobuje problémy.

V skratke – musia klientom vysvetľovať, prečo sú ich ceny dvojnásobné, keď sú na trhu lacnejšie možnosti a ešte k tomu v rovnakej kvalite.

Preto sa v tomto článku zameriame na objasnenie fungovania detektívnych kancelárií, aké majú náklady a koľko potrebujú reálne zarobiť, aby mohli na trhu prežiť.


Na úvod treba poznamenať, že ľudia pôsobiaci v detektívnej brandži sa navzájom poznajú a takisto dôkladne poznáme pozadie subjektov, ktoré píšu spomínané štvavé články.


Cena detektívnych služieb:

Porovnáme si cenový model našej firmy oproti cenovému modelu údajne profesionálnej konkurencie:

Podľa vzorovej tabuľky vyplýva, že jeden súkromný detektív, ktorý bude do práce chodiť na pohodlných 8 hodín a pracovať bude iba 20 dní do mesiaca, si zarobí 1920€. Do ceny nie je započítaná daň z príjmu, ale ani odmena za úspešné vyriešenie prípadu, ktorá sa môže pohybovať od 200€ do 1000€.

Takisto treba uviesť, že bežne je možné riešiť niekoľko prípadov súčasne, hlavne ak jedna osoba musí byť sledovaná v ranných hodinách, druhá v poobedných a tretia napríklad iba cez víkend.

Okrem toho sa práca detektíva skladá aj z príležitostných prác ohľadom preverovania osôb, ktoré nie sú závislé ani tak na čase ako na šikovnosti detektíva a jeho kontaktoch. Nehovoriac o prenájme a predaji špionážnej techniky.


Skúste sami zdravým rozumom zhodnotiť, či je plat od 2000€ dostatočne motivujúci pre nasadeného detektíva.


Náklady na prevádzku detektívnej kancelárie:

Medzi tradičné náklady, ktoré musí bežná firma platiť, patrí prenájom kancelárie, reklama na získavanie nových klientov, vedenie účtovníctva, webová prezentácia, prípadne údržba vozidiel.

Hrubým odhadom sa môže jednať o pravidelné – mesačné výdavky okolo 500€.

Táto suma je v našom prípade okresaná na minimum:

  • osobné stretnutia nie sú možné, preto nepotrebujeme kancelárske priestory,
  • na trhu pôsobíme vyše 10-tich rokov, webové stránky obsadzujú prvé priečky, preto nepotrebujeme platiť drahú reklamu,
  • a hlavne neplatíme zbytočných ľudí, ktorí sa na výkone detektívnej služby nepodieľajú.

Práve posledný bod z možných úspor na fungovaní detektívnej kancelárie má veľký význam.

Detektívne služby môže poskytovať iba osoba, ktorá má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti práva alebo bezpečnostných služieb.

Pokiaľ chcete v tejto oblasti pôsobiť bez požadovaného vzdelania a odbornej praxe, nevyhnutne potrebujete odborne spôsobilú osobu, na ktorú si vybavíte licenciu.

Zodpovednosť za každý realizovaný prípad bude potom ležať na pleciach tejto osoby.

Pri stanovení ceny tak musíte počítať nielen s platom detektíva, ale aj s odmenou pre ďalšieho zbytočného človeka.


Technické vybavenie súkromného detektíva

Ďalšou obľúbenou témou je kvalitná, profesionálna technika, ktorú ako keby mohli vlastniť iba firmy s vysokou hodinovou sadzbou.

90% všetkých prípadov detektív vyrieši s kvalitným fotoaparátom, GPS lokátorom a jednou skrytou kamerou. Pri vstupnej investícii 1000€ - 3000€ má všetko čo potrebuje na prácu. Čím dlhšie detektívna kancelária na trhu pôsobí, tým sofistikovanejšie zariadenia kupuje a arzenál rozširuje.

Naša firma na trhu pôsobí už vyše 10-tich rokov. Najskôr sme sa zaoberali predajom špionážnej techniky a neskôr sme sa začali špecializovať na detektívne služby.

Väčšinu zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, sme mali možnosť reálne vyskúšať a vieme tak s prehľadom zhodnotiť, čo je v praxi použiteľné a čo nie.

Samotná technika však nebude nič platná, pokiaľ nebude používaná správnym spôsobom.

Skúsenosti súkromného detektíva sú to hlavné na čom záleží pri výbere správnej detektívnej kancelárie!


Záverečné zhodnotenie:

Kvalita detektívnych služieb nie je závislá od výšky hodinovej sadzby, ale od motivácie detektíva vykonávať svoju prácu riadne a poctivo.

Niekto si dáva záležať na budovaní značky, osobnom prístupe a dodržiavaní zákona, iný dbá na maximálnu diskrétnosť a ďalší detektív ponúka výhodný pomer ceny a kvality.

Vo všeobecnosti však možno povedať, že všetky fungujúce detektívne kancelárie sa pohybujú na podobnej úrovni a rozdiely v ich službách sú minimálne.

Dôvody na šírenie útočných článkov sú založené primárne na osobnej pomste, závisti a snahe o vlastné presadzovanie. Očierňujúce informácie sa iba málokedy zakladajú na pravde.

Pokiaľ máte záujem o služby súkromného detektíva, riaďte sa pri výbere hlavne zdravým rozumom a odporúčaniami ľudí, ktorých poznáte.