BEZ OSOBNÝCH STRETNUTÍ

Každý z klientov, ktorý by mal záujem veci prejednávať osobne alebo cez telefón, už niekoľko rokov dostáva nasledovnú odpoveď:


"bohužiaľ, osobné stretnutia nie sú možné, všetky prípady riešime na diaľku prostredníctvom emailovej komunikácie."


Pre mnohých to môže byť šokujúca informácia, hlavne ak vychádzajú zo zaužívaného stereotypu spájaného s detektívnymi službami. V každom druhom filme sa klient so súkromným detektívom stretne na odľahlom mieste alebo v zafajčenej kancelárii, kde potajomky prejednávajú podmienky detektívnej služby. Potom dostane na ruku požadovanú zálohu a môže sa začať s prácou. 


Pravdou je, že aj u nás takto funguje väčšina detektívnych kancelárií, bez ohľadu na to, či služby robia legálne alebo na čierno.

Rovnako sme fungovali prvých 5 rokov aj my, pokiaľ sme nezačali riešiť otázku efektívnosti a neidentifikovali nasledovné problémy:


1. Strata času s nereálnymi požiadavkami

Venujeme značné úsilie do tvorby webovej prezentácie, aby sme klientom objasnili aké prípady môžeme riešiť v medziach zákona. 

Napriek tomu nás klienti kontaktujú a dopytujú tie isté nereálne služby ako napr. hacknutie účtu na facebooku, emailu, inštalovanie odposluchu do uzamknutého obydlia a podobne. Takisto považujeme za nereálne, ak chce klient niekoho sledovať a má rozpočet na riešenie prípadu 50€. 

Pokiaľ tento dopyt dostaneme do emailu, vieme ho usmerniť okamžite. V minulosti sme však absolvovali množstvo stretnutí, kde nám dopredu o prípade nechceli nič povedať a nakoniec to skončilo vzájomne zabitým dopoludním. 


2. Práca na čierno, bez zmluvy a faktúry

Rozumieme tomu, že otázka diskrétnosti úzko súvisí so zákonnou požiadavkou na podpisovanie zmluvy o poskytnutí detektívnej služby. Väčšinou ľudia chcú, aby sa o objednávke detektívnych služieb nikto nedozvedel a zrazu musia do zmluvy napísať svoje meno, koho chcú dať sledovať a z akého dôvodu. 

Preto sme sa neustále stretávali s tendenciami vyhýbať sa oficiálnemu postupu a snahe dohodnúť sa na základe vzájomnej dôvery. 

Takéto ústretové kroky nakoniec vedú k výpovediam na polícii, vyhrážaniu trestným oznámením alebo neuhradeniu dohodnutej odmeny.

Naša detektívna kancelária pracuje výlučne na základe podpísanej zmluvy, s vopred dohodnutými podmienkami.


3. Bez telefonického kontaktu

Prioritou našej firmy je pracovať efektívne a poskytovať cenovo prijateľné detektívne služby. Z toho dôvodu sa všetci naši členovia podielajú na výkone detektívnej služby a nemáme špeciálne zriadenú pozíciu na prijímanie telefonických dopytov. 

V praxi to vyzerá tak, že nemôžeme denne vybavovať 50 telefonátov, ak sa potrebujeme sústrediť na sledovanie osoby. 

Ďalším extrémom sú klienti, ktorí nemajú problém zavolať každé dve minúty a vyžadovať si nepretržité informovanie o stave prác. 

Takýto prístup bol vždy na úkor dobre vykonanej práce, preto sme sa rozhodli neposkytovať telefonický kontakt.