SLEDOVANIE OSOBY

Sledovanie osôb je prostriedkom, vďaka ktorému súkromný detektív získava poznatky dôležité pre klienta. Realizuje sa utajeným spôsobom, aby sledovaná osoba nemala tušenia o prítomnosti detektíva. Výstupom sú informácie o navštevovaných adresách, stretnutiach, činnosti záujmovej osoby a hlavne dôkazy vo forme fotografií alebo iných záznamov.

Na rozdiel od sledovania, ktoré vykonávajú policajné orgány, pri detektívnych službách finančné možnosti klientov iba málokedy umožňujú zaplatiť plnohodnotný sledovací tím. Jeden človek tak musí zvládnuť prácu, ktorá sa bežne vyžaduje od 4 až 7 ľudí nasadených súčasne. Preto vzniká rozpor medzi očakávaniami klientov a reálnymi možnosťami na riešenie prípadu.

Z toho dôvodu sa pokúsime priblížiť ako vyzerá sledovanie osôb pri nasadení obmedzeného počtu ľudí. 


Pokiaľ niekoho sledujete, snažíte sa hlavne osobu nestratiť. Zdá sa to byť jednoduchá úloha, ale komplikuje to ešte skutočnosť, že si vás sledovaná osoba nesmie všímnúť. Nemôžete byť preto na osobe alebo vozidle "nalepený", musíte sa zakrývať niekoľkými ďalšími vozidlami a pri pešom sledovaní dodržiavať náležitý odstup. 

Ak by bolo na prácu nasadených viac ľudí, môžu sa držať vo väčšej blízkosti a podľa potreby sa ľudia vymenia. Jeden nasadený človek takúto možnosť nemá a preto si musí vyberať dôležitý okamžik, kedy sa priblíži. 

V snahe nestratiť osobu, ale zároveň neprezradiť sledovanie, potom vznikajú niektoré bežné situácie, kedy sa nemôže ďalej pokračovať. Ide napríklad o situácie, ak sa zakrývate 1-2 vozidlami v premávke a sledované vozidlo prechádza križovatkou na orandžovú. Samozrejme potom zakrývacie autá na červenú zastavia a môžete iba predpokladať, ktorým smerom sa sledovaný vydal. Ďalšou, pomerne častou situáciou je zakrývanie vozidlom, ktoré šoféruje neskúsený vodič. Ten môže ísť potom veľmi pomaly, alebo sa nebude vedieť zaradiť na stopke z vedľajšej cesty. Pokiaľ nemáte možnosť takúto osobu predbehnúť, s najväčšou pravdepodobnosťou to prekazí celé sledovanie. Potom tu máme predbiehanie kamiónu, policajnú kontrolu, neprehľadné zápchy a množstvo ďalších situácií, ktoré môžu nastať. 

Riešením, ako predchádzať strate vozidla v premávke, je nasadenie veľkého počtu ľudí alebo nasadenie GPS lokalizácie. 


GPS lokátor je zariadenie, ktoré v pravideľných intervaloch odosiela svoju pozíciu. Stačí, aby bol umiestnený vo vozidle, ideálne skryto na podvozku vozidla, a môžeme pokračovať bez rizika straty v premávke. Súkromný detektív sa tak môže držať vo väčšej vzdialenosti a dianie preverovať bez povšimnutia. 

Inštalácia na podvozok prebieha pomocou silného magnetu a nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti. Stačí nájsť dobré miesto, kde sa magnet dotýka kovu.


Príklady na umiestnenie GPS lokátoru môžete nájsť v nasledovnom videu >>


Na trhu je možné dostať lokátory s batériou na 2-4 týždne intenzívneho sledovania v cenovej relácii 100€ - 300€. Treba si dávať pozor hlavne na lacné produkty, ktoré sú na sledovanie nepoužiteľné a zistíte to až po zakúpení. Pri cenách do 50€ budete mať najskôr obmedzenú výdrž batérie na 1-2 dni, nepresnú lokalizáciu s odchýlkou 500m, časté výpadky signálu alebo budú fungovať iba pomocou SMS príkazov. 

Takéto lokátory sú vhodné skôr na hľadanie strateného psa ako na detektívnu prácu. 


V prípade záujmu o sledovanie osoby pomocou GPS lokalizácie nás neváhajte kontaktovať a ochotne vám poradíme najvhodnejšie riešenie:


<< kontaktný formulár na služby súkromného detektíva >>