• Monitorovanie objektu externou kamerou
    Tam kde detektív zaspáva, kamera nepretržite pracuje..

Aké má výhody použitie kamery?

Ak je prítomnosť detektíva podozrivá, môžeme nasadiť kameru, o ktorej nikto nevie

Špionážna kamera nemá potreby, pracuje nepretržite, až do vybitia batérie

Neporovnateľne nižšia cena oproti monitorovaniu súkromným detektívom

aké prípady sa takto môžu riešiť?

Kameru je možné použiť v rôznych situáciách, pre ilustráciu uvádzame tie najčastejšie využívané

Dokazovanie nevery

Monitorovanie adresy milenca či milenky, obľúbeného hotela, miesta vyzdvihnutia, rekreačnej chaty alebo iného objektu, kde možno neveru zachytiť.

Krádeže vo firme

Zaznamenávanie diania v okolí firmy, skladových priestorov, garáží, stavby alebo iných objektov vo vlastníctve podozrivého zamestnanca

Kontrola detí

Návštevy nevhodných podnikov, herní, zlej partie, kontrola školskej dochádzky, zistenie navštevujúcich osôb vo zverenej nehnuteľnosti a iné. 

Aká je cena?

Podľa charakteru monitorovaného miesta a doby nasadenia kamery je možné dohodnúť paušálnu cenu.

Obsluhou kamery sa rozumie inštalácia, výmena batérií, spracovávanie záznamov a vyzdvihnutie kamery. 

Nasadenie externej kamery

50€/deň

Obsluha kamery

12€/h + 0,40€/km

Prečo si vybrať práve nás?

Neplatíme zbytočné priestory ani zbytočných ľudí, ktorí sa na výkone služby nepodieľajú.

Naša firma funguje efektívne, preto máme bezkonkurenčné ceny, ale kvalita služby ostáva na vysokej úrovni.

V oblasti špionážnej techniky a detektívnych služieb pôsobíme už vyše 10-tich rokov.

Zistite aj vy, prečo nám ročne dôverujú stovky klientov a opakovane naše služby využívajú.

Nezáväzný dopyt*pri sledovaní osoby potrebujeme poznať spôsob dopravy, denný režim a navštevované miesta, pri preverovaní osoby dostupné informácie o osobe a aké informácie si želáte zistiť. V každom prípade potrebujeme poznať aj dôvod na sledovanie / preverovanie osoby, aby sme mali istotu, že napomáhame dobrej veci.